Europrojekt

Europrojekt świadczy pełen zakres usług związanych z przygotowaniem, realizacją i uruchomieniem inwestycji. Jesteśmy zespołem inżynierów z długoletnim doświadczeniem i uprawnieniami z wszystkich branż  wchodzących w skład procesu budowlanego, również współpracujemy z projektantami. Sprawujemy  nadzór inwestorski oraz oferujemy doradztwo ekologiczne.

W szczególności świadczymy następujące usługi:
 1. Zarządzanie procesem inwestycyjnym wraz z nadzorem inwestorskim:
  • Prace proceduralne i przygotowanie inwestycji
  • Koordynacja i nadzór projektowania
  • Nadzór inwestorski
  • Kontrolowanie prac budowlanych, ich zgodności z dokumentacją projektową i przepisami
  • Merytoryczne sprawdzanie certyfikatów użytych materiałów i urządzeń
  • Raportowanie do inwestora
  • Pomoc w wyborze firmy wykonawczej i projektowej
  • Rozliczenie robót dodatkowych
  • Doradztwo techniczne
  • Doradztwo ekologiczne
 1. Pełnienie funkcji koordynatora robót remontowych i/ lub inwestycyjnych
 2. Odbiór budowlany budynków deweloperskich (mieszkania, domy) przeznaczonych do odbioru
 3. Zlecanie opracowania i kompletowanie dokumentacji prawnej, projektowo-kosztorysowej dla robót remontowych lub inwestycyjnych
 4. Uzyskiwanie stosownych decyzji administracyjnych dla realizacji robót budowlanych
 5. Sporządzanie, weryfikacja i ocena kosztorysów budowlanych
 6. Sporządzanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych
 7. Doradztwo i przygotowanie obiektów do przekazania w użytkowanie

Realizujemy również procesy inwestycyjne w branży hotelarskiej i gastronomicznej, jesteśmy inwestorem oraz  zarządcą obiektów hotelarsko – gastronomicznych.

Przykłady naszych realizacji w branży hotelarsko – gastronomicznej:
 • Pensjonat  Arnika Karpacz – gruntowny remont oraz modernizacja obiektu, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań.
 • Hotel Hampton by Hilton – hotel w Centrum Warszawy; sprawowaliśmy nadzór budowlany i inwestorski; sprawowaliśmy funkcje kierownika budowy oraz kierowników branży sanitarnej, kanalizacyjnej, wentylacyjno – klimatyzacyjnej.
  www.hiltonhotels.com/pl_PL/polska/hampton-by-hilton-warsaw-city-centre
 • „Pod 5” – obiekt restauracyjno – hotelarski, zrealizowany przez nas jako inwestora przy współfinansowanie ze środków z Unii Europejskiej; wykorzystanie najnowocześniejszych i innowacyjnych  rozwiązań; obiekt wybudowany jako ekologiczny.
  www.restauracjakarpacz.pl